Kijken in de Natuur - Wilde Bloemen
Home       Wilde bloemen index


Kleine watereppe
Berula erecta
Kleine watereppe

De witte bloempjes van Kleine watereppe staan in schermen.


Kleine watereppe

Berula erecta

Kleine watereppe (Berula erecta - Sium erectum) is een in Nederland algemene vaste plant. Zij houdt van zon en lichte schaduw en van een natte, voedselrijke bodem dan wel voedselrijk water. De soort is vooral te vinden langs oevers van sloten, plassen en kanalen en in moerasbos. Kleine watereppe kan ruim een halve meter hoog worden en bloeit in juli, augustus en september. De witte bloempjes staan in schermen met een diameter tot 6 centimeter en tien tot twintig stralen. Na de bloei vormen zich eironde vruchten tot 2 millimeter groot. Blad en schermen staan tegenover elkaar aan de stengel. De bladeren zijn geveerd en tellen tot veertien paar langwerpige en onregelmatig gezaagde deelblaadjes. Aan de top zijn de deelblaadjes vaak driedelig. Blad onder water heeft lijnvormige slippen. De stengels zijn hol, kaal en veelal sterk vertakt. Kleine watereppe wordt gerekend tot de Schermbloemenfamilie (Apiaceae).
Kleine watereppe. Kleine watereppe

Uitvergroting van de bloempjes. Die zijn wit en tellen vijf kroonblaadjes.
Blad is enkelvoudig geveerd met onregelmatig gezaagde deelblaadjes.

Kleine watereppe

Kleine watereppe groeit vooral langs waterkanten.

Copyright tekst en foto's: Kijken in de Natuur Website.
Niet gebruiken zonder toestemming.

= Home = Wilde bloemen index = Vorige = Volgende =
Kijken in de Natuur, Wilde Bloemen