Kijken in de Natuur - Wilde Bloemen
Home       Wilde bloemen index


Vroegeling
Erophila verna
Vroegeling

De vier kroonbladen van Vroegeling zijn diep ingesneden.


Vroegeling

Erophila verna

Vroegeling (Erophila verna) is een in Nederland vrij algemene eenjarige plant, die het meest voorkomt in het duingebied. Zij houdt van zon en van een droge, tamelijk voedselarme (kalkrijke) bodem. De onopvallende soort is vaak te vinden in het zand, onder meer in de duinen, op akkers, in bermen en tussen straattegels. Vroegeling wordt tot 15 centimeter hoog en behoort, zoals de naam aangeeft, tot de vroege bloeiers; van januari tot en met mei, maar tot zolang houden de plantjes de concurrentiestrijd met andere planten meestal niet vol. De bloempjes zijn tot een halve centimeter in doorsnede. De vier witte kroonbladen zijn diep ingesneden. Na de bloei ontstaan afgeplatte, eivormige hauwtjes. De spitse bladeren staan in een rozet en zijn licht behaard en soms getand. Aan de kale of hier en daar behaarde stengels groeien geen bladeren. Vroegeling wordt gerekend tot de Kruisbloemenfamilie (Cruciferae - Brassicaceae).
Vroegeling

Vroegeling behoort in het voorjaar tot de vroegste bloeiers.

Vroegeling

Macro-opname van de minuscule bloemetjes van Vroegeling.

Vroegeling

Zo ziet Vroegeling er eind mei uit, wanneer de zaden uit de hauwtjes verdwenen zijn.

Copyright tekst en foto's: Kijken in de Natuur Website.
Niet gebruiken zonder toestemming.

= Home = Wilde bloemen index = Vorige = Volgende =
Kijken in de Natuur, Wilde Bloemen