Kijken in de Natuur - Wilde Bloemen
Home       Wilde bloemen index


Vingerhoedskruid
Digitalis purpurea
Vingerhoedskruid

Vingerhoedskruid kan meer dan anderhalve meter hoog worden, maar haalt dat in
de vrije natuur meestal lang niet.


Vingerhoedskruid

Digitalis purpurea

Vingerhoedskruid (ook: Gewoon vingerhoedskruid - Digitalis purpurea) is een in delen van Nederland in het wild voorkomende twee- of meerjarige plant, die vaak in verwilderde vorm wordt aangetroffen. Zij houdt van lichte schaduw en een vrij droge, redelijk voedselrijke bodem. De soort is te vinden in loofbos en bosranden, en op braakliggende grond. Vingerhoedskruid kan 2 meter hoog worden en bloeit van mei tot en met oktober. De roze, soms witte, omlaaggerichte bloemen groeien in een lange, rechtopstaande tros en staan aan één kant van de stengel. Ze zijn tot 5 centimeter lang. Bladeren zijn langwerpig en voorzien van een zaagrand. De stengels zijn behaard. Vingerhoedskruid wordt gerekend tot de Helmkruidfamilie (Scrophulariaceae). De plant is zeer giftig.
Vingerhoedskruid

Vingerhoedskruid bloeit met hangende roze bloemen in lange, opvallende trossen.

Vingerhoedskruid. Vingerhoedskruid

Soms zijn de bloemen wit. Alle bloemen hangen naar één zijde gericht.

Vingerhoedskruid. Vingerhoedskruid

Links: vruchtvorming. Rechts: de langwerpige bladeren hebben een zwakke zaagrand.

Copyright tekst en foto's: Kijken in de Natuur Website.
Niet gebruiken zonder toestemming.

= Home = Wilde bloemen index = Vorige = Volgende =
Kijken in de Natuur, Wilde Bloemen


H="copyright"