Kijken in de Natuur - Wilde Bloemen
Home       Wilde bloemen index


Vingerhelmbloem
Corydalis solida
Vingerhelmbloem

Vingerhelmbloem bloeit in maart en april.


Vingerhelmbloem

Corydalis solida

Vingerhelmbloem (ook: Voorjaarshelmbloem - Corydalis solida) komt in Nederland voor als wilde en als stinsenplant. Zij groeit op schaduwrijke plekken op een niet te vochtige en niet te voedselrijke bodem. Vingerhelmbloem is een vaste plant en te vinden in loofbos, bermen en op buitenplaatsen. Zij wordt tot 25 centimeter hoog en bloeit in maart en april. De tot 2,5 centimeter lange bloemen staan in trosjes. Ze zijn bevestigd aan kromme steeltjes en staan omlaag gericht. De kleur is paarsrood. Ook wit komt voor. De schutblaadjes van de bloemen hebben de vorm van een hand, waaraan de plant haar naam ontleent. Met deze bladvorm onderscheidt de Vingerhelmbloem zich van de nauw verwante Holwortel, die schutblaadjes heeft met een gave rand. Na de bloei ontstaat een doosvrucht, waarna mieren de zaden verspreiden. In Zuid-Nederland komt de plant van nature in het wild voor, elders is zij een (ingeburgerde) stinsenplant. Vingerhelmbloem wordt gerekend tot de Duivenkervelfamilie (Fumariaceae).
Vingerhelmbloem

Bloemen staan omlaag gericht.

Vingerhelmbloem

De bloemen zijn roodpaars van kleur.

Vingerhelmbloem. Vingerhelmbloem

Links het handvormige schutblad van de bloem, dat kenmerkend is voor de Vingerhelmbloem
ten opzichte van de sterk gelijkende Holwortel.

Vingerhelmbloem

Blad van de Vingerhelmbloem.

Copyright tekst en foto's: Kijken in de Natuur Website.
Niet gebruiken zonder toestemming.

= Home = Wilde bloemen index = Vorige = Volgende =
Kijken in de Natuur, Wilde Bloemen