Kijken in de Natuur - Wilde Bloemen
Home       Wilde bloemen index


Wilde reseda
Reseda lutea
Wilde reseda

Bloemen van Wilde reseda staan in aren.


Wilde reseda

Reseda lutea

Wilde reseda (Reseda lutea) is een in Nederland vrij zeldzame tweejarige of vaste plant. Zij houdt van zon en droge, tamelijk voedselarme bodem. De plant is te vinden in bermen, op braakliggend terrein, langs akkers en in de duinen, vaak op recent verstoorde grond. Wilde reseda kan ruim een halve meter hoog worden en bloeit van juni tot en met september. De bleekgele bloemen staan in rechtopstaande trossen en tellen zes kroonbladen. Na de bloei vormen zich langwerpige doosvruchten. Bladeren zijn diep ingesneden met smalle slippen. De kale stengels zijn vertakt. Wilde reseda wordt gerekend tot de Resedafamilie (Resedaceae).
Wilde reseda

Macro-opname van een bloem.

Wilde reseda

Bladeren zijn opgebouwd uit smalle slippen.

Wilde reseda

Wilde reseda bloeit van juni tot en met september.

Copyright tekst en foto's: Kijken in de Natuur Website.
Niet gebruiken zonder toestemming.

= Home = Wilde bloemen index = Vorige = Volgende =
Kijken in de Natuur, Wilde Bloemen


H="copyright"