Kijken in de Natuur - Wilde Bloemen
Home       Wilde bloemen index


Pijlkruidkers
Cardaria draba
Pijlkruidkers

Pijlkruidkers bloeit in dichte, schermvormige pluimen.


Pijlkruidkers

Cardaria draba

Pijlkruidkers (Cardaria draba - Lepidium draba) is een in Nederland vrij zeldzame vaste plant. Zij houdt van de volle zon en van een vochtige, voedselrijke, kalkhoudende bodem. De soort is vrij algemeen langs de kust, in duinen en langs zeedijken. In het binnenland groeit de plant vooral in bermen van gepekelde wegen, vaak op verstoorde grond. Pijlkruidkers wordt tot 75 centimeter hoog en bloeit in mei, juni en juli. De kleine roomwitte bloempjes staan dicht opeen in uitbundige schermvormige pluimen. Na de bloei vormen zich kleine, hartvormige hauwtjes. De grijziggroene bladeren zijn eirond tot langwerpig, vaak met pijlvormige voet. De onderste zijn bochtig getand, de bovenste hebben een gave rand en staan schuin omhoog. De grijsgroene stengels zijn zwak behaard. Pijlkruidkers wordt gerekend tot de Kruisbloemenfamilie (Cruciferae - Brassicaceae).
Pijlkruidkers

De bloemen zijn roomwit, met lepelachtige kroonblaadjes.

Pijlkruidkers

De grijziggroene, eironde tot langwerpige bladeren staan schuin omhoog gericht.

Pijlkruidkers

De bloempjes staan opeen in uitbundige schermvormige pluimen.

Copyright tekst en foto's: Kijken in de Natuur Website.
Niet gebruiken zonder toestemming.

= Home = Wilde bloemen index = Vorige = Volgende =
Kijken in de Natuur, Wilde Bloemen