Kijken in de Natuur - Wilde Bloemen
Home       Wilde bloemen index


Pastinaak
Pastinaca sativa
Pastinaak

Bovenaanzicht van een Pastinaak-scherm.


Pastinaak

Pastinaca sativa

Pastinaak (Pastinaca sativa) is een in (vooral West-)Nederland vrij algemene twee- of meerjarige plant. Zij houdt van zon en een vochtige, voedselrijke bodem. De soort is te vinden op braakliggende grond, in bermen, langs spoorlijnen, in de duinen en nabij waterkanten. Pastinaak kan zo'n anderhalve meter hoog worden en bloeit in juli, augustus en september. De gele bloemen zijn ongeveer anderhalve millimeter in diameter en staan in schermen met tot circa twintig ongelijke stralen. Ze tellen vijf kroonblaadjes waarvan de top naar binnen omkrult. Na de bloei vormen zich afgeplatte, elliptische vruchten met smalle vleugels. De bladeren zijn enkel of dubbel geveerd met eironde, gelobde en getande slippen. Het oppervlak is meestal enigszins glanzend. De stengels staan recht, zijn gegroefd, bovenin vertakt en bedekt met korte haartjes. Pastinaak wordt gerekend tot de Schermbloemenfamilie (Apiaceae). De wortel fungeerde al voor de jaartelling als belangrijk voedsel, totdat deze door peen en aardappel werd verdrongen, al wordt Pastinaak nog steeds gegeten. In opmars in vooral Zuid-Nederland is de ondersoort Brandpastinaak (Pastinaca sativa subsp. urens), die na aanraking allergische reacties kan geven en bij blootstelling aan zonlicht, net als de Reuzenberenklauw, brandwonden veroorzaakt.
Pastinaak

De top van de kroonblaadjes is naar binnen gekruld.

Pastinaak

Pastinaak bloeit in juli, augustus en september.

Copyright tekst en foto's: Kijken in de Natuur Website.
Niet gebruiken zonder toestemming.

= Home = Wilde bloemen index = Vorige = Volgende =
Kijken in de Natuur, Wilde Bloemen