Kijken in de Natuur - Wilde Bloemen
Home       Wilde bloemen index


Moeraskers
Rorippa palustris
Moeraskers

Moeraskers bloeit van juni tot en met september.


Moeraskers

Rorippa palustris

Moeraskers (Rorippa palustris - Rorippa islandica) is een in Nederland algemene eenjarige plant. Zij houdt van volle zon en van vrij natte, voedselrijke bodem. De soort is als pionier te vinden langs oevers, op akkers en drooggevallen plekken, en in vochtige bermen. Moeraskers wordt tot een halve meter hoog en bloeit van juni tot en met september. De tot een halve centimeter grote bloemen zijn lichtgeel van kleur. De bloembladen zijn ongeveer even lang als de kelkbladen. Na de bloei vormen zich korte hauwtjes, die net zo lang zijn als hun steeltjes. Bladeren zijn diep ingesneden en hebben aan beide kanten drie tot zeven eironde, onregelmatig getande lobben. De eindlob is groot en breed. De stengels zijn nagenoeg kaal en in meer of mindere mate vertakt. Moeraskers wordt gerekend tot de Kruisbloemenfamilie, (Cruciferae - Brassicaceae).
Moeraskers

Bladeren zijn diep ingesneden en hebben aan beide kanten drie tot zeven eironde,
onregelmatig getande lobben. De eindlob is groter.

Moeraskers

Na de bloei vormen zich korte hauwtjes.

Moeraskers

Bloemen zitten dicht opeen. De kroonbladen zijn ongeveer even lang als de kelkbladen.

Moeraskers

De plant kan sterk roodbruin verkleuren.

Copyright tekst en foto's: Kijken in de Natuur Website.
Niet gebruiken zonder toestemming.

= Home = Wilde bloemen index = Vorige = Volgende =
Kijken in de Natuur, Wilde Bloemen