Kijken in de Natuur - Wilde Bloemen
Home       Wilde bloemen index


Witte krodde
Thlaspi arvense
Witte krodde

Witte krodde bloeit van mei tot en met oktober.


Witte krodde

Thlaspi arvense

Witte krodde (Thlaspi arvense) is een in Nederland vrij algemene eenjarige plant. Zij houdt van zon en van vochtige, voedselrijke bodem. De soort is vooral te vinden op akkerranden, braakliggend terrein, bermen en grondopslag, veelal op regelmatig verstoorde grond. Witte krodde wordt tot 60 centimeter hoog en bloeit van mei tot en met oktober. De witte bloemen groeien in rechtopstaande trossen en zijn tot 4 millimeter groot. Na de bloei vormen zich schijfachtige hauwtjes met een diameter tot anderhalve centimeter, met brede vleugel en bovenaan ingesneden. De langwerpige bladeren omvatten de stengel en zijn voorzien van een bochtige, getande rand. De kale stengels staan rechtop. Witte krodde wordt gerekend tot de Kruisbloemenfamilie (Brassicaceae - Cruciferae).
Witte krodde

Na de bloei vormen zich schijfachtige hauwtjes met brede vleugel en bovenaan ingesneden.

Copyright tekst en foto's: Kijken in de Natuur Website.
Niet gebruiken zonder toestemming.

= Home = Wilde bloemen index = Vorige = Volgende =
Kijken in de Natuur, Wilde Bloemen


H="copyright"