Kijken in de Natuur - Wilde Bloemen
Home       Wilde bloemen index


Kluwenhoornbloem
Cerastium glomeratum
Kluwenhoornbloem

Kluwenhoornbloem bloeit vooral in april en mei, maar is nog tot in oktober bloeiend aan te treffen.


Kluwenhoornbloem

Cerastium glomeratum

Kluwenhoornbloem (Cerastium glomeratum) is een in Nederland vrij algemene eenjarige plant. Zij houdt van zon of lichte schaduw en van een niet te vochtige, voedselrijke bodem. De soort is te vinden in bermen en grasland, en op akkers en braakliggende terreinen. Kluwenhoornbloem wordt tot een halve meter hoog en bloeit in april tot en met oktober. De tot 8 millimeter grote, witte bloemen bevinden zich in gedrongen kluwens. De kroonbladen zijn tot ongeveer een derde van de lengte ingesneden. Na de bloei ontstaan vruchtdozen. De geelgroene blaadjes zijn eirond en de stengels behaard. De plant wordt na verloop van tijd steeds geler van kleur. Kluwenhoornbloem wordt gerekend tot de Anjerfamilie (Caryophyllaceae).
Kluwenhoornbloem

De witte bloemen tellen vijf ingesneden kroonbladen.

Kluwenhoornbloem

Bladeren zijn langwerpig en aan onder- en bovenkant behaard.

Kluwenhoornbloem

Bloemen zijn tot ongeveer een centimeter in doorsnede.

Kluwenhoornbloem

Kluwenhoornbloem staat soms in grote groepen bij elkaar.

Copyright tekst en foto's: Kijken in de Natuur Website.
Niet gebruiken zonder toestemming.

= Home = Wilde bloemen index = Vorige = Volgende =
Kijken in de Natuur, Wilde Bloemen