Kijken in de Natuur - Wilde Bloemen
Home       Wilde bloemen index


Heggenrank
Bryonia dioica
Heggenrank

De bloemen van Heggenrank zijn tamelijk onopvallend. Macro-opname.


Heggenrank

Bryonia dioica

De Heggenrank (Bryonia dioica) is een in sommige delen van Nederland vrij algemene overblijvende plant. Zij is te vinden in de duinen, Zuid-Limburg en het rivierengebied. Zij houdt van zonnige plekken, eventueel met lichte schaduw, en vooral droge grond waarbij de voedselrijkdom sterk kan varië. De plant vestigt zich in kreupelhout, struiken en heggen, tegen hekwerk en op bermen, ruigten en in duinen. De plant reikt tot 4 meter hoog en de bloeiperiode is juni tot en met september. De tot bijna 2 centimeter groenig-witte bloemen zijn tweehuizig en hebben donkere nerven. Vrouwelijke bloemen zijn kleiner en mannelijke hebben een langere steel. Ondergronds vormt de Heggenrank een witte knolvormige wortelstok. Aan de stengels verschijnen ranken waarmee de plant via steunpunten omhoogklimt. De brede bladeren hebben een hartvormige voet, tellen drie of vijf diep ingesneden lobben. Heggenrank maakt deel uit van de komkommerfamilie (Cucurbitaceae), maar brengt geen komkommers of augurken voort, maar in plaats daarvan giftige rode bessen.
Heggenrank. Heggenrank

Bladeren zijn diep ingesneden. Na de bloei vormen zich bessen, die rood worden.

Heggenrank

Heggenrank zoekt haar weg onder meer langs gaas en (prikkel)draad.

Copyright tekst en foto's: Kijken in de Natuur Website.
Niet gebruiken zonder toestemming.

= Home = Wilde bloemen index = Vorige = Volgende =
Kijken in de Natuur, Wilde Bloemen