Kijken in de Natuur - Wilde Bloemen
Home       Wilde bloemen index


Late guldenroede
Solidago gigantea
Guldenroede

Late guldenroede staat vaak dicht opeen in groepen.


Late guldenroede

Solidago gigantea

Late guldenroede (Solidago gigantea) is een in Nederland plaatselijk vrij algemene vaste plant, vooral rond de grote rivieren en in stedelijke gebied. Zij staat liefst in de zon en houdt van een natte, vrij voedselrijke bodem. De soort is te vinden in bermen, langs bosranden en oevers en op verstoorde, braakliggende grond en industrieterreinen. Late guldenroede kan meer dan anderhalve meter hoog worden bloeit in juli, augustus en september. De gele bloemhoofdjes bestaan uit zowel lint- als buisbloempjes. Ze zijn bevestigd aan de bovenzijde van volbezette bloeistengels, die brede pluimen vormen. Na de bloei vormen zich kortbehaarde zaden. De bladeren zijn langwerpig en lopen uit in een lange spits. Ze zijn van onderen kaal, al kan de middennerf wel kortbehaard zijn. De stengels staan rechtop en zijn behalve in de bloempluim, onbehaard. Veelal staan de planten dicht opeen in groepen. Late guldenroede wordt gerekend tot de Composietenfamilie (Compositae - Asteraceae). De plant is oorspronkelijk als sierplant ingevoerd en verwilderd. De nauw verwante Canadese guldenroede heeft kleinere bloemhoofdjes, lintbloemen die minder ver uitsteken buiten het omwindsel, geheel behaarde stengels en aan de onderzijde behaard blad met een minder lange, meer afgeronde spits. Ook zijn de parallelnerven van het blad bij Canadese guldenroede opvallender.
Guldenroede

Late guldenroede bloeit in opvallende, brede pluimen.

Solidago gigantea

De bloemhoofdjes wijzen omhoog en staan dicht tegen elkaar aan.

Late guldenroede

Het blad loopt uit in een lange spits. De grotendeels onbehaarde stengel is vaak bruinpaars.
De twee parallelnerven zijn minder geprononceerd dan bij Canadese guldenroede.

Copyright tekst en foto's: Kijken in de Natuur Website.
Niet gebruiken zonder toestemming.

= Home = Wilde bloemen index = Vorige = Volgende =
Kijken in de Natuur, Wilde Bloemen