Kijken in de Natuur - Wilde Bloemen
Home       Wilde bloemen index


Wilde cichorei
Cichorium intybus
Wilde cichorei

Bloei vindt plaats van juli tot en met oktober.


Wilde cichorei

Cichorium intybus

Wilde cichorei (Cichorium intybus) is een in delen van Nederland vrij algemene vaste plant. Zij houdt van zon en vrij droge, redelijk voedselrijke bodem. De soort is te vinden langs de weg, op braakliggende terreinen, bij akkers en in droog grasland. Wilde cichorei wordt tot anderhalve meter hoog en bloeit van juli tot en met oktober. De lichtblauwe bloemhoofdjes zijn tot ruim 4 centimeter in diameter en bestaan uit alleen lintbloemen, die zich na de middag sluiten. Na de bloei vormen zich bruine zaden. Bladeren onderaan de plant lijken op blad van Paardenbloem. Stengelbladeren zijn langwerpig, maar minder ingesneden en omvatten de stengel. De sterk vertakte stengels zijn nogal kaal. In Nederland komt de soort het meest voor in het rivierengebied. Wilde cichorei wordt gerekend tot de Composietenfamilie (Compositae - Asteraceae). Een kweekvariëteit van Wilde cichorei is witlof. Nauw verwant is andijvie (Cichorium endivia). Gemalen wortels fungeerden in het verleden als koffiesurrogaat.
Wilde cichorei

Wilde cichorei staat graag langs de kant van de weg.

Wilde cichorei. Wilde cichorei

Stengelblad omvat de stengel. De stengel is vooral onderaan sterk rood aangelopen.

Copyright tekst en foto's: Kijken in de Natuur Website.
Niet gebruiken zonder toestemming.

= Home = Wilde bloemen index = Vorige = Volgende =
Kijken in de Natuur, Wilde Bloemen


H="copyright"