Kijken in de Natuur - Wilde Bloemen
Home       Wilde bloemen index


Akkerkers
Rorippa sylvestris
Akkerkers

Akkerkers is één van de vele gele kruisbloemigen.


Akkerkers

Rorippa sylvestris

Akkerkers (Rorippa sylvestris) is een in Nederland algemene vaste plant. Zij houdt van volle zon en van een natte, voedselrijke bodem. De soort is te vinden langs oevers, in uiterwaarden en op braakliggede terreinen, met een voorkeur voor verstoorde grond. Akkerkers wordt tot een halve meter hoog en bloeit van juni tot en met september. Bij de ongeveer een halve centimeter grote, gele bloemen zijn de kroonbladen twee keer zo lang als de kelk. Na de bloei ontstaan dunne hauwtjes tot ongeveer 2 centimeter lang. De gesteelde, diep ingesneden bladeren tellen drie tot zeven getande of veerdelige slippen met een kleine, relatief smalle eindslip. De plant verspreidt zich vooral via wortelende stengelknopen en worteluitlopers, en vormt zo grote plakkaten. Akkerkers wordt gerekend tot de Kruisbloemenfamilie (Cruciferae - Brassicaceae). De soort geldt als een hardnekkig onkruid. Akkerkers lijkt op Moeraskers, maar dat heeft kleinere bloemen waarbij de kelk ongeveer even lang is als de kroonbladen. De hauwtjes van Moeraskers zijn korter en dikker.
Akkerkers

Het blad heeft een relatief kleine eindslip.

Akkerkers

Door worteluitlopers en wortelen op de knopen van stengels, vormt Akkerkers grote plakkaten.

Copyright tekst en foto's: Kijken in de Natuur Website.
Niet gebruiken zonder toestemming.

= Home = Wilde bloemen index = Vorige = Volgende =
Kijken in de Natuur, Wilde Bloemen


H="copyright"